Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 06 xuất bản ngày 05-05-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-04-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 03)
22-04-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam. (từ trang 04 đến trang 12)
24-04-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 13 đến trang 20)
16-04-2009 Quyết định số 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. (trang 21)
23-04-2009 Quyết định số 493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 22 đến trang 27)
16-04-2009 Quyết định số 465/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh tỉnh Hà Nam. (từ trang 28 đến trang 29)
16-04-2009 Quyết định số 466/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bắc Liêm Chung - thành phố Phủ Lý. (từ trang 30 đến trang 33)
23-04-2009 Quyết định số 487/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu - đơn giá - định mức hạng mục trồng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng Hà Nam. (từ trang 34 đến trang 38)
23-04-2009 Quyết định số 494/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban chấp hành Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hà Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2009 - 2012. (từ trang 39 đến trang 40)
23-04-2009 Quyết định số 496/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Nam lần thứ II năm 2009. (từ trang 41 đến trang 42)
24-04-2009 Quyết định số 502/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 43)
29-04-2009 Quyết định số 512/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường Trung cấp Tư thục Bách Khoa Hà Nam thành Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nam. (trang 44)
22-04-2009 Kế hoạch số 501/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cải cách hành chính năm 2009. (từ trang 45 đến trang 49)
03-04-2009 Kế hoạch số 420/KH-BCĐ của BCĐ chiến dịch truyền thông, lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình năm 2009. (từ trang 50 đến trang 53)
03-04-2009 Công văn số 421/CV-BCĐ của BCĐ công tác dân số - KHH gia đình nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình và Ban Chỉ đạo chiến dịch tăng cường tuyên truyền, lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hà Nam. (từ trang 54 đến trang 58)
9,454,505 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner