Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 13 xuất bản ngày 31-08-2007: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-08-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. (từ trang 03 đến trang 09)
18-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 10 đến trang 12)
18-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2006. (từ trang 13 đến trang 14)
19-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. (từ trang 15 đến trang 16)
19-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 17 đến trang 19)
19-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. (trang 20)
20-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 21 đến trang 24)
20-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. (trang 25)
10-08-2007 Quyết định số 950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá bán nước sạch sinh hoạt tại đồng hồ tổng. (trang 26)
23-08-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ qui định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. (từ trang 27 đến trang 28)
24-07-2007 Quyết định số 868/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và chính sách khuyến khích phát triển. (từ trang 29 đến trang 30)
26-07-2007 Quyết định số 874/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trường trung cấp tư thục Bách khoa Hà Nam. (từ trang 31 đến trang 32)
09-08-2007 Quyết định số 945/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường trung cấp tư thục bách khoa Hà Nam. (trang 33)
22-08-2007 Quyết định số 997/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v xếp hạng di tích cấp tỉnh. (từ trang 34 đến trang 35)
24-08-2007 Quyết định số 1015/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mặt bằng qui hoạch và thiết kế đô thị - dự án 1 khu thương mại, dịch vụ bờ đông sông đáy - Thị xã Phủ Lý (Đoạn từ cầu Hồng Phú đến đoạn thu nhỏ của khu đất). (từ trang 36 đến trang 42)
24-08-2007 Quyết định số 1016/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành "điều lệ quản lý thực hiện - Dự án 1 khu thương mại, dịch vụ bờ sông đáy thị xã Phủ Lý (đoạn từ cầu Hồng Phú đến đoạn thu nhỏ của khu đất). (từ trang 43 đến trang 50)
30-08-2007 Quyết định số 1054/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt phương án giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư khu du lịch Tam Chúc xã Ba Sao, huyện Kim Bảng. (từ trang 51 đến trang 52)
9,453,698 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner