Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 11 xuất bản ngày 31-07-2017: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 11)
14-07-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 12)
28-07-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn thông tin trên máy tính, mạng máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam. (từ trang 13 đến trang 23)
05-07-2017 Quyết định số 1007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 27)
19-07-2017 Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Công đoàn. (trang 28)
28-07-2017 Quyết định số 1149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai đến năm 2020 tỉnh Hà Nam. (từ trang 29 đến trang 44)
29-06-2017 Quyết định số 964/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Thanh Liêm. (trang 45)
30-06-2017 Quyết định số 990/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Hà Nam. (từ trang 46 đến trang 52)
31-07-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. (từ trang 53 đến trang 55)
7,740,011 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner