Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 62 xuất bản ngày 15-12-2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 03 đến trang 06)
09-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2010. (từ trang 07 đến trang 16)
09-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008. (từ trang 17 đến trang 18)
09-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 19 đến trang 34)
09-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020. (từ trang 35 đến trang 45)
09-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc các trường mầm non bán công, dân lập. (từ trang 46 đến trang 47)
09-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 48)
09-12-2009 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 49)
09-12-2009 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2010. (từ trang 50 đến trang 51)
09-12-2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. (từ trang 52 đến trang 70)
7,707,635 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner