Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 07 xuất bản ngày 01-06-2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-05-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 08)
12-05-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 09 đến trang 17)
19-05-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 18 đến trang 26)
19-05-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển báo in tỉnh Hà Nam đến năm 2020. (từ trang 27 đến trang 34)
26-05-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020. (từ trang 35 đến trang 38)
06-05-2009 Quyết định số 533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung đơn giá bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất. (trang 39)
08-05-2009 Quyết định số 538/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại núi Chùa thuộc xã Thanh Tâm và xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm. (từ trang 40 đến trang 41)
14-05-2009 Quyết định số 559/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Tây Nam, thành phố Phủ Lý. (từ trang 42 đến trang 47)
14-05-2009 Quyết định số 560/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. (trang 48)
19-05-2009 Quyết định số 576/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội thao thể thao Quốc phòng Dân quân tự vệ năm 2009. (từ trang 49 đến trang 50)
20-05-2009 Quyết định số 577/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xã hội từ thiện của Ngân hàng Công thương Việt Nam tại tỉnh Hà Nam. (trang 51)
22-05-2009 Quyết định số 582/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam. (trang 52)
27-05-2009 Quyết định số 594/QĐ-BVSTBPN của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. (từ trang 53 đến trang 60)
8,283,375 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner