Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 31-12-2020: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021. (từ trang 03 đến trang 22)
22-12-2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 28)
22-12-2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm; đối tượng người có công được đi điều dưỡng tập trung; nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 29 đến trang 30)
22-12-2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký, quản lý cư trú tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 31 đến trang 32)
22-12-2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 33 đến trang 34)
22-12-2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 35)
22-12-2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 36)
22-12-2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 37)
22-12-2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí thư viện; phí thăm quan danh lam thắng cảnh; phí thăm quan di tích lịch sử; phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 38 đến trang 39)
31-12-2020 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 40 đến trang 42)
30-12-2020 Quyết định số 2752/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. (từ trang 43 đến trang 105)
30-12-2020 Quyết định số 2758/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. (từ trang 106 đến trang 115)
7,729,070 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner