Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 22 + 23 xuất bản ngày 22-12-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. (từ trang 03 đến trang 06)
15-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2012. (từ trang 07 đến trang 15)
15-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2010. (từ trang 16 đến trang 17)
15-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 18 đến trang 78)
15-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe). (từ trang 79 đến trang 80)
15-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung qui định tại phụ lục kèm theo Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách của địa phương. (từ trang 81 đến trang 83)
15-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (từ trang 84 đến trang 85)
15-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập. (từ trang 86 đến trang 90)
15-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2012. (trang 91)
20-12-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2010. (từ trang 92 đến trang 93)
15-12-2011 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2012. (từ trang 94 đến trang 95)
13-12-2011 Quyết định số 1603/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” do Quỹ Toàn cầu tài trợ tỉnh Hà Nam. (từ trang 96 đến trang 97)
21-12-2011 Quyết định số 1629/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp đối với các chức danh của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam. (trang 98)
22-12-2011 Quyết định số 1663/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 99 đến trang 102)
7,664,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner