Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2014

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 01-01
1 văn bản
 
Số 02 + 03  ngày 02-01
13 văn bản
 
Số 04  ngày 10-02
8 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 25-02
3 văn bản
 
Số 07  ngày 05-3
6 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 01-4
1 văn bản
 
Số 10  ngày 29-4
15 văn bản
 
Số 11  ngày 16-6
12 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 25-7
8 văn bản
 
Số 14  ngày 01-8
17 văn bản
 
Số 15  ngày 15-8
11 văn bản
 
Số 16  ngày 01-9
15 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 10-9
28 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 15-10
16 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 25-11
21 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 30-12
6 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 31-12
4 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

185 văn bản gồm 76 văn bản quy phạm pháp luật và 109 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2014
14 văn bản
 
Tháng 02-2014
11 văn bản
 
Tháng 3-2014
6 văn bản
 
Tháng 4-2014
16 văn bản
 
Tháng 6-2014
12 văn bản
 
Tháng 7-2014
8 văn bản
 
Tháng 8-2014
28 văn bản
 
Tháng 9-2014
43 văn bản
 
Tháng 10-2014
16 văn bản
 
Tháng 11-2014
21 văn bản
 
Tháng 12-2014
10 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
18 văn bản
 
UBND tỉnh
99 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
67 văn bản
 
TTHĐND
1 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công thương
4 văn bản
 
Doanh nghiệp
1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
3 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
1 văn bản
 
Kiểm soát thủ tục hành chính
2 văn bản
 
Kinh tế tổng hợp
3 văn bản
 
Nội chính
16 văn bản
 
Nội vụ
3 văn bản
 
Nông nghiệp Lâm nghiệp Nông thôn
5 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
2 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
20 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
2 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
1 văn bản
 
Xây dựng- Qui hoạch
4 văn bản
 
Y tế
1 văn bản
 
 
9,426,909 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner