Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 24 xuất bản ngày 27-12-2018: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019. (từ trang 03 đến trang 23)
20-12-2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 25)
20-12-2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 27)
20-12-2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020. (trang 28)
20-12-2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 29)
20-12-2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 30)
25-12-2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 31 đến trang 33)
17-12-2018 Quyết định số 2357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. (từ trang 34 đến trang 36)
18-12-2018 Quyết định số 2389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Nam. (trang 37)
20-12-2018 Quyết định số 2404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020. (từ trang 38 đến trang 43)
20-12-2018 Quyết định số 2405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 44 đến trang 45)
10-12-2018 Quyết định số 2292/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. (từ trang 46 đến trang 81)
7,354,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner