Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 25-01
10 văn bản
 
Số 02  ngày 26-02
8 văn bản
 
Số 03  ngày 15-3
9 văn bản
 
Số 04  ngày 10-4
7 văn bản
 
Số 05  ngày 10-5
8 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 11-6
1 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 11-6
1 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 11-6
1 văn bản
 
Số 12  ngày 26-7
19 văn bản
 
Số 13  ngày 31-8
17 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 25-12
27 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

106 văn bản gồm 47 văn bản quy phạm pháp luật và 59 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2007
10 văn bản
 
Tháng 02-2007
8 văn bản
 
Tháng 3-2007
9 văn bản
 
Tháng 4-2007
7 văn bản
 
Tháng 5-2007
8 văn bản
 
Tháng 6-2007
1 văn bản
 
Tháng 7-2007
19 văn bản
 
Tháng 8-2007
17 văn bản
 
Tháng 12-2007
27 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
15 văn bản
 
UBND tỉnh
39 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
36 văn bản
 
HĐND thành phố Phủ Lý
2 văn bản
 
HĐND huyện Bình Lục
7 văn bản
 
HĐND huyện Lý Nhân
1 văn bản
 
HĐND huyện Thanh Liêm
2 văn bản
 
UBND thành phố Phủ Lý
1 văn bản
 
UBND huyện Duy Tiên
2 văn bản
 
UBND huyện Thanh Liêm
1 văn bản
 
 
 
9,447,552 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner