Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 02 xuất bản ngày 03-01-2017: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 04 đến trang 07)
21-12-2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 11)
21-12-2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 12)
21-12-2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 13 đến trang 18)
21-12-2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 19 đến trang 20)
21-12-2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về bãi bỏ một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 21 đến trang 23)
21-12-2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 25)
21-12-2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2020. (trang 26)
21-12-2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2020. (trang 27)
21-12-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 28 đến trang 29)
21-12-2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 30)
21-12-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 31 đến trang 32)
21-12-2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký, quản lý cư trú tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 33 đến trang 34)
21-12-2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 35)
21-12-2016 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Nam. (từ trang 36 đến trang 37)
21-12-2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu quản lý, sử dụng phí thư viện; phí thăm quan danh lam thắng cảnh; phí thăm quan di tích lịch sử; phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 38 đến trang 39)
21-12-2016 Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 40)
21-12-2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 41 đến trang 42)
27-12-2016 Quyết định số 2190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 43 đến trang 45)
27-12-2016 Quyết định số 2200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quyết toán Thu - Chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2015. (từ trang 46 đến trang 47)
7,410,351 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner