Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 01 xuất bản ngày 01-07-2006: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-02-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập trạm thu phí cầu Bồng Lạng, cầu Khả Phong. (từ trang 03 đến trang 04)
06-04-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Hà Nam. (từ trang 05 đến trang 07)
27-04-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng. (từ trang 08 đến trang 15)
27-04-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch. (từ trang 16 đến trang 22)
17-05-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý Chất lượng SP, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 35)
13-01-2006 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. (từ trang 36 đến trang 39)
19-01-2006 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2006. (từ trang 40 đến trang 42)
19-01-2006 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ ANTT năm 2006. (từ trang 43 đến trang 45)
24-01-2006 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Hà Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. (từ trang 46 đến trang 50)
24-01-2006 Quyết định số 141/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Hà Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 51 đến trang 54)
9,432,422 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner