Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Tháng 4-2021: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-04-2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính và các nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
29-03-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
29-03-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
24-03-2021 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cuộc diễn tập năm 2021. 
19-03-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam. 
18-03-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022. 
11-03-2021 Quyết định số 441/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam. 
02-03-2021 Quyết định số 360/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi,bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. 
04-02-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
21-01-2021 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
19-01-2021 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2021. 
11-01-2021 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
06-01-2021 Quyết định số 19/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể dục, thể thao và Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
7,221,454 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner