Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 08 xuất bản ngày 30-06-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-06-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết và quản lý hồ sơ khiếu nại, tố cáo. (từ trang 03 đến trang 11)
08-06-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao. (từ trang 12 đến trang 18)
29-06-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh /v ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 19 đến trang 27)
22-06-2009 Quyết định số 151/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 28 đến trang 31)
01-06-2009 Quyết định số 613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hà Nam. (từ trang 32 đến trang 44)
09-06-2009 Quyết định số 653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009. (trang 45)
29-06-2009 Quyết định số 723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế mẫu trụ sở xã. (từ trang 46 đến trang 50)
28-05-2009 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Giang thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam. (từ trang 51 đến trang 56)
02-06-2009 Quyết định số 620/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thị trường sản xuất và kinh doanh các mặt hàng giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 57 đến trang 58)
04-06-2009 Quyết định số 632/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Bình Lục. (từ trang 59 đến trang 60)
08-06-2009 Quyết định số 645/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. (từ trang 61 đến trang 63)
23-06-2009 Quyết định số 708/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2009 - 2010. (từ trang 64 đến trang 66)
8,713,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner