Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 25-01
16 văn bản
 
Số 02 + 03  ngày 25-02
1 văn bản
 
Số 04  ngày 05-3
16 văn bản
 
Số 05  ngày 22-3
11 văn bản
 
Số 06  ngày 15-4
18 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 25-4
1 văn bản
 
Số 09  ngày 07-5
8 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 16-5
1 văn bản
 
Số 12  ngày 30-5
9 văn bản
 
Số 13  ngày 12-6
7 văn bản
 
Số 14  ngày 10-7
16 văn bản
 
Số 15  ngày 31-7
17 văn bản
 
Số 16  ngày 09-8
7 văn bản
 
Số 17  ngày 03-9
16 văn bản
 
Số 18  ngày 30-9
10 văn bản
 
Số 19  ngày 04-10
7 văn bản
 
Số 20  ngày 04-11
14 văn bản
 
Số 21  ngày 15-11
11 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 02-12
1 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 02-12
1 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 02-12
1 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 02-12
1 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 03-12
1 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 03-12
1 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 03-12
1 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 03-12
1 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 04-12
1 văn bản
 
Số 40 + 41  ngày 04-12
1 văn bản
 
Số 42  ngày 20-12
16 văn bản
 
Số 43  ngày 25-12
10 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 31-12
8 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

221 văn bản gồm 95 văn bản quy phạm pháp luật và 126 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2013
16 văn bản
 
Tháng 02-2013
1 văn bản
 
Tháng 3-2013
27 văn bản
 
Tháng 4-2013
19 văn bản
 
Tháng 5-2013
18 văn bản
 
Tháng 6-2013
7 văn bản
 
Tháng 7-2013
33 văn bản
 
Tháng 8-2013
7 văn bản
 
Tháng 9-2013
26 văn bản
 
Tháng 10-2013
7 văn bản
 
Tháng 11-2013
25 văn bản
 
Tháng 12-2013
35 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
11 văn bản
 
UBND tỉnh
116 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
94 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Chính sách - Xã hội
2 văn bản
 
Công an Quân sự
7 văn bản
 
Công thương
3 văn bản
 
Đoàn thể
1 văn bản
 
Doanh nghiệp
7 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
21 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
16 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo
3 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
1 văn bản
 
Kiểm soát thủ tục hành chính
10 văn bản
 
Kinh tế tổng hợp
4 văn bản
 
Nội vụ
21 văn bản
 
Nông nghiệp Lâm nghiệp Nông thôn
7 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
20 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
41 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
5 văn bản
 
Thủy lợi
1 văn bản
 
Tư pháp
6 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
8 văn bản
 
Xây dựng- Qui hoạch
11 văn bản
 
Y tế
4 văn bản
 
 
9,448,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner