Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 04 xuất bản ngày 30-08-2006: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước. (từ trang 02 đến trang 06)
11-08-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VP UBND tỉnh Hà Nam. (từ trang 07 đến trang 10)
29-08-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp giải quyết một số vấn đề về Hôn nhân và Gia đình có yếu tố nước ngoài. (từ trang 11 đến trang 14)
30-08-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban thi đua - khen thưởng tỉnh Hà Nam. (từ trang 15 đến trang 17)
31-08-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phân bổ chi tiết vốn CT MTQG năm 2006 cho dự án tăng cường năng lực dạy nghề. (từ trang 18 đến trang 19)
31-08-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (từ trang 20 đến trang 21)
13-06-2006 Quyết định số 609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập TT CNTT và Truyền thông tỉnh Hà Nam. (từ trang 22 đến trang 23)
12-07-2006 Quyết định số 703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 25)
30-08-2006 Quyết định số 903/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam. (trang 26)
9,455,396 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner