Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 04 xuất bản ngày 24-01-2017: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 15)
17-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ôtô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 16 đến trang 21)
18-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 22 đến trang 24)
18-01-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (trang 25)
18-01-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh ka-ra-ô-kê trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 27)
03-01-2017 Quyết định số 01/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 28 đến trang 30)
11-01-2017 Quyết định số 43/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng. (trang 31)
16-01-2017 Quyết định số 79/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017. (từ trang 32 đến trang 45)
18-01-2017 Quyết định số 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 46 đến trang 49)
18-01-2017 Quyết định số 107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ Thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (trang 50)
11-01-2017 Quyết định số 42/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể xóm Nam Hưng, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. (trang 51)
13-01-2017 Quyết định số 50/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016. (từ trang 52 đến trang 59)
8,315,653 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner