Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 03 xuất bản ngày 10-08-2006: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-05-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010. (từ trang 02 đến trang 13)
29-05-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 14 đến trang 22)
09-06-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. (từ trang 23 đến trang 24)
18-05-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 25 đến trang 27)
27-04-2006 Quyết định số 414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm đăng kiểm phương tiện GT tỉnh Hà Nam thành Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông tỉnh Hà Nam. (trang 28)
03-05-2006 Quyết định số 435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án giá thuê đất tại các KCN, cụm CN tỉnh Hà Nam. (trang 29)
28-04-2006 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. (từ trang 30 đến trang 32)
9,460,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner