Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 02 xuất bản ngày 15-02-2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp để tổ chức thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ. (từ trang 02 đến trang 03)
16-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 04 đến trang 15)
16-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 16 đến trang 36)
15-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 37 đến trang 43)
15-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về phê chuẩn đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện của huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. (trang 44)
14-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 45 đến trang 49)
04-01-2008 Quyết định số 32/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành giá một phần viện phí và sửa đổi dịch vụ kỹ thuật tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện, thị xã. (từ trang 50 đến trang 64)
04-01-2008 Quyết định số 33/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định tạm thời giá một phần viện phí đối với y tế tuyến xã, phường, thị trấn. (từ trang 65 đến trang 67)
9,460,251 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner