Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 01-01
4 văn bản
 
Số 02  ngày 03-01
20 văn bản
 
Số 03  ngày 04-01
4 văn bản
 
Số 04  ngày 24-01
12 văn bản
 
Số 05  ngày 28-02
7 văn bản
 
Số 06  ngày 31-3
8 văn bản
 
Số 07  ngày 28-4
9 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 19-5
4 văn bản
 
Số 10  ngày 30-6
9 văn bản
 
Số 11  ngày 31-7
9 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 01-8
14 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 01-8
1 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 10-8
2 văn bản
 
Số 18  ngày 21-8
16 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 29-9
18 văn bản
 
Số 21  ngày 31-12
10 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

147 văn bản gồm 87 văn bản quy phạm pháp luật và 60 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2017
40 văn bản
 
Tháng 02-2017
7 văn bản
 
Tháng 3-2017
8 văn bản
 
Tháng 4-2017
9 văn bản
 
Tháng 5-2017
4 văn bản
 
Tháng 6-2017
9 văn bản
 
Tháng 7-2017
9 văn bản
 
Tháng 8-2017
33 văn bản
 
Tháng 9-2017
18 văn bản
 
Tháng 12-2017
10 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
25 văn bản
 
UBND tỉnh
108 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
14 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Kinh tế - Xã hội
1 văn bản
 
 
 
9,450,749 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner