Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 05 xuất bản ngày 15-04-2009: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-03-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 03 đến trang 04)
20-03-2009 Quyết định số 353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Hà Nam. (từ trang 05 đến trang 17)
24-03-2009 Quyết định số 373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Phòng Công chứng số I tỉnh Hà Nam. (trang 18)
27-03-2009 Quyết định số 378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Hà Nam đến năm 2010. (từ trang 19 đến trang 27)
10-04-2009 Quyết định số 439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. (từ trang 28 đến trang 29)
17-03-2009 Quyết định số 345/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Đoàn thanh tra liên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam. (từ trang 30 đến trang 31)
20-03-2009 Quyết định số 352/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Hà Nam - Giai đoạn 1. (từ trang 32 đến trang 37)
20-03-2009 Quyết định số 355/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch Báo chí và xây dựng dự thảo quy hoạch Báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 38)
30-03-2009 Quyết định số 382/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam. (từ trang 39 đến trang 43)
30-03-2009 Quyết định số 385/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Hà Nam. (trang 44)
30-03-2009 Quyết định số 386/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban tổ chức thực hiện Đề án Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Hà Nam. (từ trang 45 đến trang 46)
31-03-2009 Quyết định số 402/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội người khuyết tật huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. (trang 47)
31-03-2009 Quyết định số 403/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Phủ Lý. (trang 48)
31-03-2009 Quyết định số 404/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Kim Bảng. (trang 49)
31-03-2009 Quyết định số 405/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Lý Nhân. (trang 50)
31-03-2009 Quyết định số 406/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Duy Tiên. (trang 51)
31-03-2009 Quyết định số 407/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Thanh Liêm. (trang 52)
10-04-2009 Quyết định số 442/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Hà Nam năm 2009. (từ trang 53 đến trang 55)
31-03-2009 Kế hoạch số 396/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2009 - 2010 tỉnh Hà Nam. (từ trang 56 đến trang 58)
04-03-2009 Kế hoạch số 245/KH-BCĐ của BCĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam năm 2009. (từ trang 59 đến trang 62)
7,767,167 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner