Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về việc phê chuẩn Đề án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cống rãnh thoát nước thải ở thôn xóm trên địa bàn huyện giai đoạn 2009 - 2010. 
17-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
16-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
15-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về phê chuẩn đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện của huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. 
15-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9,435,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner