Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 2522 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 30 văn bản
 
Công an Quân sự 26 văn bản
 
Công thương 20 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 12 văn bản
 
Đoàn thể 5 văn bản
 
Doanh nghiệp 11 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 185 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 34 văn bản
 
Hội đồng nhân dân 64 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 7 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 3 văn bản
 
Kiểm soát thủ tục hành chính 32 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 5 văn bản
 
Kinh tế tổng hợp 21 văn bản
 
Nội chính 62 văn bản
 
Nội vụ 125 văn bản
 
Nông nghiệp Lâm nghiệp Nông thôn 24 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 39 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 82 văn bản
 
Thi đua khen thưởng 4 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 21 văn bản
 
Thủy lợi 3 văn bản
 
Tôn giáo 1 văn bản
 
Tư pháp 19 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 25 văn bản
 
Xây dựng- Qui hoạch 63 văn bản
 
Y tế 16 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 1582 văn bản.
3,120,969 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner