Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 52 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2019 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
20-12-2019 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
30-08-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi khoản 1, 2 Điều 2 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu.
08-08-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam.
08-08-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam.
12-07-2019 Quyết định số 1322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.
08-04-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh /v bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh.
20-12-2018 Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
20-12-2018 Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
20-12-2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
20-12-2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
20-12-2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020.
20-12-2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
30-11-2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
26-10-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
01-08-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
05-02-2018 Quyết định số 275/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
18-12-2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018.
10-06-2014 Quyết định số 564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014.
27-12-2013 Quyết định số 87/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2012.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
3,723,672 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner