Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội chính  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 72 văn bản thuộc lĩnh vực Nội chính:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-01-2019 Quyết định số 76/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018.
02-01-2019 Quyết định số 12/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
02-01-2019 Quyết định số 11/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
02-01-2019 Quyết định số 10/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
02-01-2019 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
02-01-2019 Quyết định số 08/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
02-01-2019 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
20-12-2018 Quyết định số 2405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
18-12-2018 Quyết định số 2389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Nam.
17-12-2018 Quyết định số 2357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.
10-10-2018 Quyết định số 1820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập thuộc các xã, thị trấn, huyện Thanh Liêm.
10-10-2018 Quyết định số 1817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập thuộc các xã, thị trấn, huyện Bình Lục.
10-10-2018 Quyết định số 1816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập thuộc các xã, thị trấn, huyện Lý Nhân.
10-10-2018 Quyết định số 1815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập thuộc các xã, thị trấn, huyện Duy Tiên.
01-10-2018 Quyết định số 1755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Đồn Xá với Trường Trung học cơ sở xã Đồn Xá thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
17-09-2018 Quyết định số 1664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Liêm Thuận với Trường Trung học cơ sở xã Liêm Thuận thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
07-09-2018 Quyết định số 1610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Phủ Lý.
07-09-2018 Quyết định số 1608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Duy Tiên.
07-09-2018 Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Kim Bảng.
31-08-2018 Quyết định số 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Tiên Ngoại với Trường Trung học cơ sở xã Tiên Ngoại thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
3,159,595 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner