Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế tổng hợp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 23 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế tổng hợp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-01-2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
25-12-2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
31-08-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
31-08-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
10-08-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
10-08-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
05-04-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
20-11-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất.
20-11-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
07-10-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin) trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
30-05-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo.
28-05-2013 Quyết định số 550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển bền vững tỉnh Hà Nam đến năm 2020.
23-01-2013 Quyết định số 137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2013.
08-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.
28-12-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
09-10-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
25-05-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo và tham mưu giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
20-04-2012 Quyết định số 592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác Xúc tiến đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
17-11-2008 Quyết định số 1432/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành thủ tục hành chính mẫu thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
07-11-2008 Quyết định số 1371/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban tổ chức thực hiện lập quy hoạch thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
3,257,828 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner