Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thủy lợi  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Thủy lợi:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
24-12-2013 Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, cấp bù, lập, cấp phát và thanh quyết toán Thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
09-04-2012 Quyết định số 543/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
3,159,636 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner