Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội vụ  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 130 văn bản thuộc lĩnh vực Nội vụ:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-04-2019 Quyết định số 566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bình Lục .
21-03-2019 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Lý Nhân.
21-03-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01tháng.
06-03-2019 Quyết định số 398/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Duy Tiên.
22-01-2019 Quyết định số 168/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép sáp nhập Hội Châm cứu tỉnh Hà Nam vào Hội Đông y tỉnh Hà Nam.
12-11-2018 Quyết định số 2075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Nhà hát chèo với Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch.
02-11-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học.
31-10-2018 Quyết định số 1987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thanh Liêm.
31-12-2013 Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
31-12-2013 Quyết định số 1724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định danh sách Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi huyện, thành phố.
27-12-2013 Quyết định số 86/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.
08-11-2013 Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
04-10-2013 Quyết định số 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam.
16-09-2013 Quyết định số 1060/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.
12-09-2013 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013 - 2015.
16-08-2013 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quản lý tổ chức hội.
01-08-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19-07-2013 Quyết định số 772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
28-06-2013 Quyết định số 693/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp.
21-06-2013 Quyết định số 650/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Trống Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
3,159,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner