Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân ban hành: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ nhiệm vụ chi cho các đơn vị năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
17-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
17-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ nhiệm vụ chi cho các đơn vị năm 2011. 
17-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 
15-07-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 
17-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
16-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
19-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
19-12-2008 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
18-12-2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XVII nhiệm kỳ (2004 - 2009). 
18-12-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XVII. 
24-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 
19-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về việc quy hoạch xây dựng cụm Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đồng Lý và cụm Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Nhân Mỹ. 
19-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân v/v phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
3,800,742 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner