Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 xuất bản ngày 03-03-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 03 đến trang 07)
20-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về việc lấy ý kiến nhân dân đặt tên đường thuộc thị trấn Hoà Mạc. (trang 08)
20-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. (trang 09)
20-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2008. (từ trang 10 đến trang 11)
10-01-2008 Quyết định số 97/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mô hình tổ chức, mức phụ cấp hàng tháng và trang thiết bị đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam. (từ trang 12 đến trang 13)
21-01-2008 Quyết định số 129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình phát triển nhà ở đô thị - nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 14 đến trang 19)
22-01-2008 Quyết định số 158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2008. (từ trang 20 đến trang 33)
30-01-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công tác quốc phòng địa phương năm 2008. (từ trang 34 đến trang 36)
17-01-2008 Quyết định số 115/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi. (từ trang 37 đến trang 38)
28-01-2008 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 39)
28-01-2008 Quyết định số 220/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chia tách địa dư hành chính thôn Nam Sơn, xã Châu Sơn, thị xã Phủ Lý thành thôn Nam Sơn và thôn Nam Sơn II. (trang 40)
30-01-2008 Quyết định số 231/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng kết hợp nhà ở phục vụ khu công nghiệp thị trấn Đồng Văn - huyện Duy Tiên. (từ trang 41 đến trang 46)
30-01-2008 Quyết định số 232/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Hoà Mạc (giai đoạn 1) - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam. (từ trang 47 đến trang 52)
4,112,284 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner