Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 xuất bản ngày 15-09-2008: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-08-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước. (từ trang 03 đến trang 09)
15-08-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 10 đến trang 18)
15-08-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 2008. (từ trang 19 đến trang 20)
20-08-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động. (từ trang 21 đến trang 22)
11-09-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 29)
08-08-2008 Quyết định số 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam. (từ trang 30 đến trang 37)
08-08-2008 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trạm Y tế Quân dân y Thanh Nghị. (trang 38)
15-08-2008 Quyết định số 986/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". (từ trang 39 đến trang 40)
10-09-2008 Quyết định số 1128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. (trang 41)
21-08-2008 Quyết định số 1006/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập trạm thu phí và phê duyệt phương án thu phí qua cầu Kiện Khê. (từ trang 42 đến trang 43)
22-08-2008 Quyết định số 1012/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia từ năm học 2007 - 2008. (trang 44)
01-09-2008 Quyết định số 1086/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tỉnh Hà Nam. (từ trang 45 đến trang 46)
10-09-2008 Quyết định số 1129/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Bắc và thôn Hưng Vượng xã Vũ Bản, huyện Bình Lục. (trang 47)
10-09-2008 Quyết định số 1130/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Bình Lục. (trang 48)
10-09-2008 Quyết định số 1131/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Duy Tiên. (trang 49)
11-09-2008 Quyết định số 1133/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 50)
11-09-2008 Quyết định số 1134/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc. (từ trang 51 đến trang 52)
05-09-2008 Kế hoạch số 1242/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg ngày 08/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập. (từ trang 53 đến trang 56)
4,166,403 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner