Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 10 xuất bản ngày 15-10-2008: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-04-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 09)
23-09-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. (từ trang 10 đến trang 17)
23-09-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 18 đến trang 24)
23-09-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 25 đến trang 32)
03-10-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. (từ trang 33 đến trang 41)
12-09-2008 Quyết định số 1139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Hồng Bàng - cơ sở III tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 42 đến trang 47)
16-09-2008 Kế hoạch số 1289/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng nhằm nâng cao nhận thức về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. (từ trang 48 đến trang 52)
17-09-2008 Quyết định số 1168/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Kim Bảng. (trang 53)
29-09-2008 Quyết định số 1196/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam. (trang 54)
29-09-2008 Quyết định số 1197/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010 của tỉnh. (từ trang 55 đến trang 56)
4,163,313 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner