Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 11 xuất bản ngày 25-11-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-10-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành định mức xăng, dầu cho các loại xe ô tô có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 06)
31-10-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Số hóa thông tin và chia sẻ thông tin số trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam. (từ trang 07 đến trang 10)
13-10-2008 Quyết định số 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Nam Châu Giang - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam. (từ trang 11 đến trang 15)
20-10-2008 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam. (từ trang 16 đến trang 17)
27-10-2008 Quyết định số 1309/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh xét duyệt, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. (từ trang 18 đến trang 19)
03-11-2008 Quyết định số 1347/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh. (trang 20)
04-11-2008 Quyết định số 1358/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I từ năm học 2008 - 2009. (trang 21)
07-11-2008 Quyết định số 1371/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban tổ chức thực hiện lập quy hoạch thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. (trang 22)
12-11-2008 Quyết định số 1409/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý vào chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh. (từ trang 23 đến trang 26)
12-11-2008 Quyết định số 1411/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, mức trang cấp đối với đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và đối tượng nuôi dưỡng ở cộng đồng. (từ trang 27 đến trang 29)
17-11-2008 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam. (từ trang 30 đến trang 31)
17-11-2008 Quyết định số 1431/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. (trang 32)
17-11-2008 Quyết định số 1432/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành thủ tục hành chính mẫu thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 33 đến trang 57)
4,166,483 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner