Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 15 xuất bản ngày 30-01-2012: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-01-2012 Quyết định số 195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 03 đến trang 04)
19-01-2012 Quyết định số 196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 05 đến trang 06)
19-01-2012 Quyết định số 197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 07 đến trang 08)
19-01-2012 Quyết định số 198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 09 đến trang 10)
19-01-2012 Quyết định số 199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 11 đến trang 12)
19-01-2012 Quyết định số 200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 13 đến trang 14)
19-01-2012 Quyết định số 201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 15 đến trang 16)
19-01-2012 Quyết định số 202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 17 đến trang 18)
19-01-2012 Quyết định số 203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 19 đến trang 20)
19-01-2012 Quyết định số 204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 21 đến trang 22)
19-01-2012 Quyết định số 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 23 đến trang 24)
19-01-2012 Quyết định số 206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 25 đến trang 26)
19-01-2012 Quyết định số 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 27 đến trang 28)
19-01-2012 Quyết định số 208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 29 đến trang 30)
19-01-2012 Quyết định số 209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 31 đến trang 32)
19-01-2012 Quyết định số 210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 33 đến trang 34)
19-01-2012 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 35 đến trang 36)
19-01-2012 Quyết định số 212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 37 đến trang 38)
19-01-2012 Quyết định số 213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 39 đến trang 40)
19-01-2012 Quyết định số 214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 41 đến trang 42)
19-01-2012 Quyết định số 215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 43 đến trang 44)
19-01-2012 Quyết định số 216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 45 đến trang 46)
19-01-2012 Quyết định số 217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 47 đến trang 48)
19-01-2012 Quyết định số 218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 49 đến trang 50)
19-01-2012 Quyết định số 219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 51 đến trang 52)
19-01-2012 Quyết định số 220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 53 đến trang 54)
20-01-2012 Quyết định số 316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 55 đến trang 56)
20-01-2012 Quyết định số 317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 57 đến trang 58)
4,162,882 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner