Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 xuất bản ngày 15-03-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (phần đơn giá bồi thường nhà, VKT và di chuyển mồ mả). (từ trang 03 đến trang 19)
06-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp cấp giấy phép hoạt động điện lực. (trang 20)
14-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch Ứng dụng và Phát triển CNTT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 21 đến trang 25)
14-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 26 đến trang 30)
12-02-2007 Quyết định số 239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2007. (từ trang 31 đến trang 41)
28-02-2007 Quyết định số 280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án phát triển công nghiệp xi măng tỉnh Hà Nam đến năm 2010. (từ trang 42 đến trang 50)
28-02-2007 Quyết định số 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án Quy hoạch và quản lý quy hoạch các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 51 đến trang 56)
09-03-2007 Quyết định số 303/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn BCĐ xuất khẩu lao động tỉnh. (từ trang 57 đến trang 58)
09-03-2007 Quyết định số 305/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn BCĐ tuần lễ quốc gia về An toàn - VSLĐ - Phòng chống cháy nổ. (từ trang 59 đến trang 60)
4,107,625 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner