Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 05 xuất bản ngày 10-05-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt số hiệu hệ thống đường huyện - địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 08)
09-04-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh. (từ trang 09 đến trang 10)
29-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý v/v tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay. (từ trang 11 đến trang 13)
28-03-2007 Quyết định số 268/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm v/v ban hành qui chế làm việc của UBND huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2004-2009. (từ trang 14 đến trang 32)
20-04-2007 Quyết định số 455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đề án bảo tồn, tôn tạo di tích Hà Nam đến năm 2010. (từ trang 33 đến trang 39)
20-04-2007 Quyết định số 457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đề án nâng cao chất lượng xây dựng và công nhận các danh hiệu văn hoá tỉnh Hà Nam đến năm 2010. (từ trang 40 đến trang 48)
20-04-2007 Quyết định số 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đề án phổ cập giáo dục trung học tỉnh Hả Nam đến năm 2010. (từ trang 49 đến trang 59)
20-04-2007 Quyết định số 456/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành qui chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào " toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " tỉnh Hà Nam. (từ trang 60 đến trang 65)
3,822,530 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner