Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 41 xuất bản ngày 28-12-2012: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 03 đến trang 11)
10-12-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. (từ trang 12 đến trang 16)
12-12-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 17 đến trang 26)
13-12-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 27 đến trang 35)
10-12-2012 Quyết định số 1661/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. (từ trang 36 đến trang 37)
12-12-2012 Quyết định số 1677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 38 đến trang 42)
14-12-2012 Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Duy Tiên. (từ trang 43 đến trang 45)
17-12-2012 Quyết định số 1707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. (từ trang 46 đến trang 47)
20-12-2012 Quyết định số 1713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 48 đến trang 49)
25-12-2012 Quyết định số 1783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng hoạt động thu phí tại các trạm thu phí cầu, đường bộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 50)
28-11-2012 Quyết định số 1583/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Bình Lục. (từ trang 51 đến trang 52)
28-11-2012 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Duy Tiên. (từ trang 53 đến trang 54)
28-11-2012 Quyết định số 1585/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Thanh Liêm. (từ trang 55 đến trang 56)
28-11-2012 Quyết định số 1586/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Kim Bảng. (từ trang 57 đến trang 58)
28-11-2012 Quyết định số 1587/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Lý Nhân. (từ trang 59 đến trang 60)
05-12-2012 Quyết định số 1614/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các huyện, thành phố đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. (trang 61)
05-12-2012 Quyết định số 1615/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Hà Nam. (từ trang 62 đến trang 63)
4,208,499 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner