Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 04 xuất bản ngày 05-03-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-01-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2011. (trang 03)
07-02-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 04 đến trang 05)
25-02-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 06 đến trang 07)
25-02-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 13)
28-01-2013 Quyết định số 158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản, quy định do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012. (từ trang 14 đến trang 19)
30-01-2013 Quyết định số 177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và quy định cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hà Nam. (từ trang 20 đến trang 22)
25-02-2013 Quyết định số 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2013 - 2015. (từ trang 23 đến trang 32)
25-02-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 33 đến trang 35)
27-02-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (từ trang 36 đến trang 37)
25-01-2013 Quyết định số 147/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trại nuôi bò thuộc vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên. (từ trang 38 đến trang 41)
31-01-2013 Quyết định số 201/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. (từ trang 42 đến trang 47)
31-01-2013 Quyết định số 202/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Sunrise Liêm Chính thuộc Khu đô thị Nam Châu Giang, thành phố Phủ Lý. (từ trang 48 đến trang 49)
07-02-2013 Quyết định số 221/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận xã, phường đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020”. (từ trang 50 đến trang 51)
08-02-2013 Quyết định số 225/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ thương mại, nhà ở thôn Phú Cường, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng. (từ trang 52 đến trang 54)
22-02-2013 Quyết định số 230/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hà Nam. (từ trang 55 đến trang 56)
23-02-2013 Quyết định số 233/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2013. (từ trang 57 đến trang 60)
4,166,431 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner