Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 14 xuất bản ngày 10-07-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-06-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Duy Tiên. (từ trang 03 đến trang 08)
01-07-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 09 đến trang 16)
05-07-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. (từ trang 17 đến trang 23)
06-06-2013 Quyết định số 593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam. (trang 24)
02-07-2013 Quyết định số 696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013 - 2016”. (từ trang 25 đến trang 41)
05-07-2013 Quyết định số 722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Thanh Liêm. (từ trang 42 đến trang 47)
07-06-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. (từ trang 48 đến trang 49)
28-05-2013 Quyết định số 547/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 50)
30-05-2013 Quyết định số 557/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động Nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 51 đến trang 53)
30-05-2013 Quyết định số 558/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường tỉnh Hà Nam. (từ trang 54 đến trang 55)
30-05-2013 Quyết định số 560/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam. (từ trang 56 đến trang 57)
04-06-2013 Quyết định số 576/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh. (trang 58)
21-06-2013 Quyết định số 647/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 59)
21-06-2013 Quyết định số 650/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Trống Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. (từ trang 60 đến trang 61)
28-06-2013 Quyết định số 693/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp. (trang 62)
05-07-2013 Quyết định số 719/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường THCS Nhân Phúc và Trường THCS Nhân Phú thành Trường THCS Phú Phúc. (từ trang 63 đến trang 64)
3,935,029 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner