Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 42 xuất bản ngày 20-12-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-2013 Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên. (từ trang 03 đến trang 07)
11-11-2013 Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên. (từ trang 08 đến trang 12)
22-11-2013 Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. (từ trang 13 đến trang 19)
09-12-2013 Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý. (từ trang 20 đến trang 24)
09-12-2013 Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý. (từ trang 25 đến trang 29)
09-12-2013 Quyết định số 73/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý. (từ trang 30 đến trang 33)
09-12-2013 Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý. (từ trang 34 đến trang 38)
19-11-2013 Quyết định số 1331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam. (từ trang 39 đến trang 40)
29-11-2013 Quyết định số 1390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Đơn giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 41 đến trang 46)
29-11-2013 Quyết định số 1391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam. (từ trang 47 đến trang 48)
29-11-2013 Quyết định số 1392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam. (từ trang 49 đến trang 56)
21-11-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý xe quá khổ, quá tải và hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 57 đến trang 58)
11-11-2013 Quyết định số 1304/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 59)
18-11-2013 Quyết định số 1313/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Hà Nam. (trang 60)
25-11-2013 Quyết định số 1367/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung thành viên Ban chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” tỉnh Hà Nam. (trang 61)
26-11-2013 Quyết định số 1382/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các huyện, thành phố đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II. (trang 62)
4,166,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner