Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 22 + 23 xuất bản ngày 07-05-2012: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-05-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 04 đến trang 06)
04-05-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Hà Nam. (từ trang 07 đến trang 09)
03-04-2012 Quyết định số 527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch văn hoá tâm linh đền Lảnh Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. (từ trang 10 đến trang 16)
06-04-2012 Quyết định số 539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các quyết định còn hiệu lực, hết hiệu lực pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 17 đến trang 19)
20-04-2012 Quyết định số 592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác Xúc tiến đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 20 đến trang 22)
25-04-2012 Quyết định số 608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2015. (từ trang 23 đến trang 28)
03-05-2012 Quyết định số 625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển loại hình đơn vị sự nghiệp của Phòng Công chứng số II. (trang 29)
03-05-2012 Quyết định số 626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam. (từ trang 30 đến trang 32)
25-04-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2012. (từ trang 33 đến trang 34)
03-04-2012 Quyết định số 524/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. (trang 35)
04-04-2012 Quyết định số 529/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam. (trang 36)
05-04-2012 Quyết định số 534/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận hạng trung tâm dạy nghề đối với Trung tâm Dạy nghề huyện Duy Tiên. (trang 37)
05-04-2012 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thay thế, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Hà Nam. (trang 38)
09-04-2012 Quyết định số 543/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam năm 2012. (từ trang 39 đến trang 40)
09-04-2012 Quyết định số 544/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 41 đến trang 42)
12-04-2012 Quyết định số 571/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân - Nhà giáo Ưu tú năm 2012 của tỉnh Hà Nam. (từ trang 43 đến trang 44)
13-04-2012 Quyết định số 574/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc UBND huyện Bình Lục. (từ trang 45 đến trang 47)
16-04-2012 Quyết định số 576/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. (trang 48)
18-04-2012 Quyết định số 585/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam. (từ trang 49 đến trang 51)
24-04-2012 Quyết định số 601/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. (trang 52)
25-04-2012 Quyết định số 606/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Hà Nam. (từ trang 53 đến trang 54)
25-04-2012 Quyết định số 609/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh năm 2012. (từ trang 55 đến trang 56)
25-04-2012 Quyết định số 610/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Phủ Lý. (từ trang 57 đến trang 96)
27-04-2012 Quyết định số 622/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hưng Hoà, tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm. (từ trang 97 đến trang 101)
11-04-2012 Công văn số 469/UBND-NN&TNMT của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012. (trang 102)
4,170,645 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner