Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 25 xuất bản ngày 29-06-2012: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-05-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 07)
12-06-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 12)
12-06-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (trang 13)
01-06-2012 Quyết định số 740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh. (trang 14)
01-06-2012 Quyết định số 741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Công báo - Tin học thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 15 đến trang 16)
06-06-2012 Quyết định số 754/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương. (từ trang 17 đến trang 19)
01-06-2012 Quyết định số 742/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh. (từ trang 20 đến trang 21)
04-06-2012 Quyết định số 746/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh. (từ trang 22 đến trang 23)
04-06-2012 Quyết định số 748/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh. (trang 24)
08-06-2012 Quyết định số 760/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 25 đến trang 26)
12-06-2012 Quyết định số 767/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Ban quản lý phát triển Khu đô thị Đại học. (trang 27)
13-06-2012 Quyết định số 770/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Hà Nam. (từ trang 28 đến trang 29)
13-06-2012 Quyết định số 771/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban điều phối thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hà Nam. (từ trang 30 đến trang 31)
14-06-2012 Quyết định số 775/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung thư ký Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. (trang 32)
19-06-2012 Quyết định số 815/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Xây dựng toàn diện lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới". (từ trang 33 đến trang 48)
27-06-2012 Quyết định số 840/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả điều tra theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Nam năm 2011 theo Bộ chỉ số ban hành theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BNN. (từ trang 49 đến trang 50)
27-06-2012 Quyết định số 841/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 51 đến trang 55)
27-06-2012 Quyết định số 842/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Xây dựng. (từ trang 56 đến trang 59)
3,934,929 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner