Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 26 xuất bản ngày 13-07-2012: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 15)
28-06-2012 Quyết định số 843/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam. (trang 16)
29-06-2012 Quyết định số 873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012. (trang 17)
03-07-2012 Quyết định số 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam. (trang 18)
03-07-2012 Quyết định số 888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. (trang 19)
20-06-2012 Quyết định số 819/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. (từ trang 20 đến trang 23)
25-06-2012 Quyết định số 838/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục. (từ trang 24 đến trang 28)
28-06-2012 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 29)
29-06-2012 Quyết định số 876/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị sinh thái Phù Vân, thành phố Phủ Lý. (từ trang 30 đến trang 35)
03-07-2012 Quyết định số 889/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng thương bệnh binh nặng tỉnh Hà Nam thành Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam. (trang 36)
11-07-2012 Quyết định số 927/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030. (từ trang 37 đến trang 54)
11-07-2012 Quyết định số 928/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị bờ Tây sông Đáy. (từ trang 55 đến trang 58)
4,107,541 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner