Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 13 xuất bản ngày 01-09-2016: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 09)
16-08-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. (từ trang 10 đến trang 20)
04-08-2016 Quyết định số 1183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Hà Nam thành Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam. (trang 21)
12-08-2016 Quyết định số 1216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Công Thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện. (trang 22)
23-08-2016 Quyết định số 1262/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 46)
4,166,511 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner