Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 30 xuất bản ngày 15-08-2012: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội và nuôi dưỡng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 07)
07-08-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. (từ trang 08 đến trang 16)
09-08-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong một số hoạt động tư pháp. (từ trang 17 đến trang 20)
08-08-2012 Quyết định số 1052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 21 đến trang 38)
30-07-2012 Quyết định số 991/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép gia hạn kinh doanh karaoke” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (trang 39)
30-07-2012 Quyết định số 993/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, khu đô thị Nam Phủ Lý. (từ trang 40 đến trang 42)
30-07-2012 Quyết định số 994/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở bờ Đông sông Đáy, thành phố Phủ Lý (đoạn từ cầu Châu Sơn đến cầu Đọ Xá). (từ trang 43 đến trang 47)
31-07-2012 Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Hà Nam. (trang 48)
31-07-2012 Quyết định số 1001/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 49 đến trang 51)
31-07-2012 Quyết định số 1006/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Hà Nam. (từ trang 52 đến trang 53)
31-07-2012 Quyết định số 1007/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Hà Nam. (từ trang 54 đến trang 55)
31-07-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. (từ trang 56 đến trang 59)
3,935,202 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner