Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 xuất bản ngày 07-02-2018: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-11-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 03 đến trang 08)
18-12-2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018. (từ trang 09 đến trang 29)
18-12-2017 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 30 đến trang 42)
29-12-2017 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V. (trang 43)
29-12-2017 Quyết định số 2465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận khu vực Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V. (trang 44)
29-12-2017 Quyết định số 2467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V. (trang 45)
29-12-2017 Quyết định số 2468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã An Lão, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V. (trang 46)
4,166,522 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner