Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 04 xuất bản ngày 09-03-2018: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 10)
19-12-2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam. (từ trang 11 đến trang 21)
19-12-2017 Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ, điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam. (từ trang 22 đến trang 23)
19-12-2017 Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020. (từ trang 24 đến trang 25)
19-12-2017 Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 27)
06-02-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 28 đến trang 38)
14-11-2017 Quyết định số 1968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 39 đến trang 41)
4,226,678 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner