Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 06 xuất bản ngày 10-05-2018: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-04-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 08)
05-04-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 09 đến trang 26)
04-05-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 27 đến trang 44)
04-05-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2018. (từ trang 45 đến trang 46)
18-04-2018 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải. (từ trang 47 đến trang 49)
4,107,326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner