Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 08 xuất bản ngày 02-08-2018: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. (từ trang 03 đến trang 06)
13-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 07 đến trang 08)
13-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 09 đến trang 21)
13-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, mức khoán phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 22 đến trang 26)
13-07-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện sáp nhập xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố. (từ trang 27 đến trang 28)
13-07-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc. (từ trang 29 đến trang 31)
13-07-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. (từ trang 32 đến trang 37)
13-07-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (từ trang 38 đến trang 41)
13-07-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. (từ trang 42 đến trang 44)
13-07-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. (từ trang 45 đến trang 49)
13-07-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. (từ trang 50 đến trang 54)
13-07-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. (từ trang 55 đến trang 58)
13-07-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam. (từ trang 59 đến trang 60)
13-07-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 61 đến trang 63)
13-07-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019. (từ trang 64 đến trang 66)
13-07-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 67 đến trang 71)
4,162,886 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner