Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 16-01-2019: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. (từ trang 03 đến trang 08)
07-12-2018 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 09 đến trang 10)
07-12-2018 Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 11 đến trang 13)
07-12-2018 Nghị quyết số 37/2018NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. (từ trang 14 đến trang 16)
07-12-2018 Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030. (từ trang 17 đến trang 20)
20-12-2018 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh /v Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 21 đến trang 22)
15-01-2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 27)
07-12-2018 Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 28 đến trang 29)
09-01-2019 Quyết định số 76/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018. (từ trang 30 đến trang 45)
09-01-2019 Quyết định số 77/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 46 đến trang 58)
09-01-2019 Quyết định số 78/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 59 đến trang 195)
4,162,920 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner